top of page
Blog: Blog2
Search
  • Writer's pictureEytan Yehudah Dzikowski

הקיר הדיגיטלי, בידור יוצא דופן עבור הקהל הרחב


הידיעה כיצד לבדר, ליצור אפקט אמולציה עם הקהל הרחב היא חיונית כדי שיהיה לכם זמן נעים, שמירה על רוח לכידות ומגרה קשישים וילדים. יהיה לכם, עם הקיר האינטראקטיבי שלנו, המסוגל להתאים את עצמו לצרכי כולם, בין אם אתם עירייה, מרכז קניות, תחנת רכבת, שדה תעופה, בית ספר או אפילו בית אבות.


20 views0 comments
bottom of page